jedna_spośród_wielu

27 tekstów – auto­rem jest jed­na_spośród_wielu.

A co jeśli śpię? Co jeśli żyję we śnie? Może śmierć to for­ma prze­budze­nia? Może mo­ja dusza ma mo­je ciało ja­ko formę awa­tara? Ciekawe... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 9 kwietnia 2014, 22:16

Li­ve your dream and ne­ver wa­ke up. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 lutego 2014, 17:57

Chciałabym się cofnąć w la­ta wol­ności i ig­no­ran­cji.
- Dlaczego?
Bo nie czułabym bólu, który wyżera od środ­ka jak Do­mes­tos, nie mar­twiłabym się o dzień następny, żyłabym chwilą i ufała każde­mu. Szko­da, że to niemożliwe. 

myśl • 6 grudnia 2013, 23:03

I would li­ke to tell you all my feelin­gs, but I 
don't gi­ve any sound. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 16 listopada 2013, 22:23

Uwiel­biam to: cze­kając cały rok na usłysze­nie słowa cześć od oso­by na której nam za­leży ;).
Jed­nak na­dal uważam, że człowiek nie znający miłości jest człowiekiem bez prob­lemów i zmar­twień. Nie jes­tem pew­na czy oz­nacza to, że jest szczęśliwszy... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 listopada 2013, 19:16

Nieważne z ja­kiego kra­ju jes­teś, nieważne jak się wycho­wałeś. Miłość nie pat­rzy ile masz lat. Ona działa spon­ta­nicznie i niep­rze­widy­wanie. Jest piękna, ale może nas zniszczyć, wy­palić od środ­ka. Wte­dy nie będziemy w sta­nie zaufać jej w tym sa­mym stopniu. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 29 października 2013, 22:17

Faj­nie jest marzyć, ale jeszcze faj­niej jest spełniać marzenia. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 28 października 2013, 23:39

Nie myśl o in­nych...nie bądź ko­lej­nym ba­ranem w stadzie. Nikt cie przez to nie zauważy. Bądź inna/y!
Płyń pod prąd, a na­pew­no zos­ta­niesz za­pamięta­na/y.
http://www.zdjecia-zwierzat.com/n/kolorowe-trawa-owce.jpeg 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 października 2013, 18:09

Czuję, że po­win­nam być te­raz przy tobie.... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 10 października 2013, 20:42

Naj­ciężej jest wte­dy, gdy ro­bisz coś dla in­nej oso­by...i tą osobę zawodzisz... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 8 października 2013, 17:50
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

jedna_spośród_wielu

Użytkownicy
I J K
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność